ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำ-นักประชาสัมพันธ์-กองกลาง2566