ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง แม่บ้าน สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งแม่บ้าน รร.สาธิตฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งแม่บ้าน รร.สาธิตฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์-แม่บ้าน-โรงเรียนสาธิตฯ20230905_10225272