ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลชเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานทำความสะอาด