ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประกาศสอิบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจตุเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-จทั่วไป-สถาบันวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา