ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกเครื่องเป่าลมไม้และลมทองเหลือง สังกัดคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญยา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกเครื่องเป่าลมไม้และลมทองเหลือง สังกัดคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด