ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด