รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด