ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด