ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด