ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้