ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปโภค

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปโภค จำนวน 2 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้