ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญญา
ตำแหน่งเภสัชกร
สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิมทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเภสัชยกร สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีความสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้


ส่งข้อความ
Skip to content