การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนบ้านหนองแดง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา (MOU) ระหว่างหน่วยงาน ร่วมถอดประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก และนิเทศการศึกษากลุ่มเป้าหมาย พร้อมด้วยนายทิวากร สุทธิบาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง และนางทัศนีย์ โทวรรณา หัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนบ้านดอนแเดง

[ngg src=”galleries” ids=”10″ display=”basic_thumbnail”]

ขอบคุณข้อมูลจาก : Tuxido Roi Et
ภาพโดย : นางสาวสุธาลินี พงษ์สนิท