การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 Download
 • คำสั่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
 • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
 • ปฏิทินกำหนดการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
 • ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
 • แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
 • แบบประวัติ ผลงานและนโยบายของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี Download
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี Download
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download

เข้าชม : 151
Today: 8

Hits: 0