มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมรับโล่ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ปี 2565”

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมรับโล่ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ปี 2565” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมรับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2565 จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพและองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี