กำหนดการ และตรวจสอบรายชื่อ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 – 2564

ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2566 ณ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2566
ณ ม.ราชภัฏสกลนคร

(รายละเอียดกำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ที่มา : สำนักวิชาการและประมวลผล
https://academic.reru.ac.th/2020/Page_New_Detail.php?NId=556&ItemId=RNew01

ที่มา : สำนักกิจการนักศึกษา
https://www.facebook.com/SA101.RERU/posts/260634233141025