การแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษา ภาคปกติ “มันปลาเกมส์” ครั้งที่ 22

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “มันปลาเกมส์ ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างสวยงาม

การแข่งขันกีฬานักศึกษา ได้เริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 22 ของการจัดกีฬา “มันปลาเกมส์” ซึ่งตั้งชื่อตามดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คระ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาละคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีการแบ่งสีเป็น 6 สี ตามคณะฯของมหาวิทยาลัย

การจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “มันปลาเกมส์” ครั้งที่ 22 มีการแข่งขัน 12 ชนิด การประกวดกิจกรรมอีก 2 กิจกรรม คือกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ สำหรับผู้ชนะได้แก่ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 2 กิจกรรมไปครอง


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี