ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในกิจกรรม “ดนตรีในสวน HM Song”

อว.ส่วนหน้าจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดงาน “ดนตรีในสวน HM Song” ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ส่งข้อความ