โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ผู้บริหาร และคณะครู สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงานของโรงเรียนและรูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็กหรือ ปฐมวัย นับว่ามีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยเริ่มต้นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้เป็นวัยทองของชีวิตที่ต้องการการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ในการส่งต่อไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือประชากรที่สมบูรณ์ของประเทศ และมีกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษา อาจจะเกิดจาก ความสามารถทางด้านภาษาที่อาศัยกิจกรรมต่าง ๆ มาร่วมช่วยกัน เพื่อสนับสนุนให้เด็กเกิดสติปัญญาในด้านภาษามากขึ้น


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Views : 16
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto