สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (2566-2570)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการหลัก
โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อตอบสนองกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โครงการย่อย โครงการปฏิรูประบบบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
ปรับเปลี่ยนระเบียบภายใน เพื่อปลดล๊อคในเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน กิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (2566-2570)

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.49 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (2566-2570) และมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการฯ รวมไปถึงบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

ภายการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ ได้มีรับฟังร่างแผนการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ มีข้อคิดเห็น มีข้อแนะนำจากบุคลากรภายนอก เพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ ไปนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ภาพ / ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *