การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งส่วนงานภายในโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 10.09 น. โครงการจัดตั้งคณะแพทย์สาสตร์ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งส่วนงานภายในโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งส่วนงานภายในโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี