การประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.15 น.


ภาพโดย : Praewnapa Maneerattana