ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบความร้อนแบบสุญญากาศ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบความร้อนแบบสุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เข้าชม : 94
วันนี้ : 1