ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นตุ๊กตาทารกแรกเกิดพร้อมชุดสอนให้นมแม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นตุ๊กตาทารกแรกเกิดพร้อมชุดสอนให้นมแม่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสล๓ุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)