ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้แช่อุณหภูมิ -20 องศา