ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทำน้ำบริสุทธิ์กองน้ำดื่มเครื่องกลั่น และเครื่อง DI