ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)