ประกาศประกวดราคาซื้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะทางเดินหายใจ จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศประกวดราคาซื้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะทางเดินหายใจ ดาวน์โหลด
  • TOR หุ่นฝึกทักษะการใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 5 ชุด ดาวน์โหลด
  • เอกสารประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการใส่ท่อช่วยหายใจ (e-bidding) ดาวน์โหลด