ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และ IoT

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และ IoT ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลอภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว


Views :
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto