ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบถนนและทางเดิน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบถนนและทางเดิน Download
2. เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบถนนและทางเดิน Download
3. ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน Download
4. แบบรูป Download
5. รายละเอียดประกอบแบบงาน Download
6. ปร.4 5 6 Download
7. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง DownloadViews : 2
ส่งข้อความ
Skip to content