ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางเสียงของวัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศประกวดราคาชุดทดสอบทางเสียงของวัสดุ Download
  • คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดทดสอบทางเสียงของวัสดุ Download
  • เอกสารประกวดราคาชุดทดสอบทางเสียงของวัสดุ Download