ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศประกวดราคาชุดประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ Download
  • คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ Download
  • เอกสารประกวดราคาชุดประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ Download