ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศประกวดราคาชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน Download
  • คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน Download
  • เอกสารประกวดราคาชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน Download