ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ