ภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดยอาคาร โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ / งานก่อสร้างและภูมิทัศน์ สำนักงานอธิการบดี
ภาพมุมสูง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ชาญวิจิตร

ส่งข้อความ
Skip to content