นางสาวกชกร บัวล้ำล้ำ ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อรับทุนผู้นำเยาวชนจากสถานทูตอเมริกา ทุน YSEALI Young Southeast Asian Leaders Initiative โดยจะมีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชกร บัวล้ำล้ำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ประสบความสำเร็จได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อรับทุนผู้นำเยาวชนจากสถานทูตอเมริกา ทุน YSEALI Young Southeast Asian Leaders Initiative โดยจะมีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการนี้มีเยาวชนผู้สมัครจากทั่วประเทศมากกว่า 1,000 คน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศมีผู้ผ่านการคัดเลือก 14 คนสุดท้าย เพื่อที่จะสอบสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายเป็นตัวจริง 5 คนในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา การสมัครพิจารณาการเขียนเรียงความเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม การมีส่วนร่วมด้านอาสาสมัคร การมีบทบาทภาคประชาชน โดยเยาวชนตัวแทนจากประเทศไทยจะมีโอกาสได้เข้าพบผู้นำระดับสูงของสหรัฐอเมริกา ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมกับเยาวชนจากทั่วโลก และจะได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่ University of Nebraska และ Kennesaw State University ร่วมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน