นายพงษ์ภูธาร ทำดี ด้รับรางวัลชมเชยในการประกวดวาดภาพ จากมูลนิธิรักษ์ตับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายพงษ์ภูธาร ทำดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน” จากมูลนิธิรักษ์ตับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพโดย : Pongputhan Thamdede