TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ปีที่ 1 ระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ปีที่ 1 ระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา รอบประเทศ ประจำปี 2565 ณ อาคาร 4 ศูนย์การประชุมฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี


ที่มา : สำนักกิจการนักศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด