ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหัวจับประกอบเครื่องวัดแรงดันอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองไปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาหุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ำเกลือให้เลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาหุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาหุ่นสาธิตการใส่สายให้อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาหุ่นฝึกปฏิบัติการสวนปัสสาวะชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาหุ่นฝึกการช่วยฟื้นชีวิตผู้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาหุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองส่วนหัวและคอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<