ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครคั … อ่านเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์