ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา

  • โดยผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท/เดือน
  • หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 17,500 บาท/เดือน

และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้