สำนักพระราชวัง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษา
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม
เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

Source of Knowledge for a Lifetime
แหล่งความรู้ตลอดชีวิต

25650701-003
25650701-002
25650701-001
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

งานวิจัย / บทความ

สำหรับบุคลากร

สถิติเว็บไซต์