เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 5
เปิดรับสมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 6
25660603-01-002
25660603-01-002
25660525-02-001
25660525-02-001
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 5
เปิดรับสมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 6
เปิดรับสมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 6
25660420-01
25660420-01
25660404-06-001
25660404-06-001
25660404-06-002
25660404-06-002
2566-03-13-Conference2023-005
2566-03-13-Conference2023-005
25651215-01-001
25651215-01-001
25651125-002
25651125-002
25650701-002
25650701-002
RERU-NoGiftPolicy
RERU-NoGiftPolicy
Exit full screenEnter Full screen
PlayPause

ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญ

บริการข้อมูล

แผนกลยุทธ์

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

EIT-QR-Code
ส่งข้อความ
Skip to content