รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์หนองบัวลำภู 2022

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 1664
วันนี้ : 452

นายพงษ์ภูธาร ทำดี ด้รับรางวัลชมเชยในการประกวดวาดภาพ จากมูลนิธิรักษ์ตับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 12
วันนี้ : 12

ข้อบังคับว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2565

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 884
วันนี้ : 18

การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 126
วันนี้ : 13

ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด FRESHY Boy&Girl RERU TO BE NUMBER ONE 2021 เข้าพบเพื่อรับมอบนโยบายจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเอ็ด

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 67
วันนี้ : 20

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1(172)/2565

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 26
วันนี้ : 7

ประกาศผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 459
วันนี้ : 67

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1(87) /2565

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 119
วันนี้ : 7

วันสุดท้ายของการให้บริการตรวจ ATK แก่ชาว ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 34
วันนี้ : 7

การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1(15) /2565

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 24
วันนี้ : 6