ช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์

  • คำแนะนำการร้องเรียน Download
  • ขั้นตอนการร้องเรียน / ร้องทุกข์ Download
  • ยื่นแบบร้องเรียน / ร้องทุกข์ ยื่นแบบ Online Download
  • ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน Download
  • รายงานผลการร้องเรียน รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 – มีค. 65) Download
  • คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  Download
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ Download
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
  • โครงการและกิจกรรมตามแผนแบบฟอร์มส่งเรื่องร้องเรียนทั่วไป

ระบุชื่อ และนามสกุลของท่าน
จะจำเป็นกรณีทางผู้ดำเนินการต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และส่งผลการดำเนินการข้อร้องเรียนของท่าน
จะจำเป็นกรณีทางผู้ดำเนินการต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และส่งผลการดำเนินการข้อร้องเรียนของท่าน ท่านไม่จำเป็นต้องระบุ
ระบุหัวข้อพอสังเขป

ส่งข้อความ
กลับสู่ด้านบน