ที่อยู่และการติดต่อ

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายธุรการ 043 556 006
หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายเลขานุการ 043 556 007
EMAIL : saraban@reru.ac.th
เว็บไซต์ www.reru.ac.th
Line Official : @142hxdkj
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/RoiEtRajabhatUniversityRERU