ที่ตั้งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
หมายเลขโทรศัพท์ 043 556 001    โทรสาร 043 556 009
เว็บไซต์ www.reru.ac.th    EMAIL : [email protected]

ติดต่อจัดส่งเอกสารทางราชการผ่าน EMAIL : [email protected]

Message us
กลับสู่ด้านบน