วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2013

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปี 2560

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปี 2561

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปี 2562

Message us
กลับสู่ด้านบน