รับสมัคร-พยาบาลศาสตรบัณฑิต2567
รับสมัครนักศึกษา-โครงการความร่วมมือทางวิชาการ-ยโสธร
ประกาศรับสมัคร นักศึกษา ภาค กศ.ปช.
การใช้ Internet และ EMAIL
SDG RERU
25660921-01-001-รับสมัคร-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
25660921-01-002-รับสมัคร-รอบโควต้าเด็กเรียนดีมีที่เรียน
25660910-03-004
รับสมัครนักศึกษา-โครงการความร่วมมือทางวิชาการ-ยโสธร-2
25660702-01-000
การใช้ Internet และ EMAIL
25660711-01-003
25660420-01
25660404-06-002
RERU-NoGiftPolicy
previous arrow
next arrow

ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญ

ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

บริการข้อมูล

icon-แผนกลยุทธ์

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นโยบายการให้บริการข้อมูล

web accessibility evalution tool A-Checker W3C-validator-Checker

ipv6 ready