รางวัล-ITA
นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ครั้งที่ 8
แจ้งปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย
การใช้ Internet และ EMAIL
SDG RERU
รางวัล-ITA
นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ครั้งที่ 8
2567-02-20-002
2567-01-11-001
การรับสมัครนักศึกษา2567
การใช้ Internet และ EMAIL
25660404-06-002
25660711-01-003
NoGiftPolicy2023
previous arrow
next arrow

ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญ

ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

บริการข้อมูล

icon-แผนกลยุทธ์

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นโยบายการให้บริการข้อมูล

web accessibility evalution tool A-Checker W3C-validator-Checker

ipv6 ready