ระดับปริญญาโท - เอก
รับสมัคร-รอบรับตรง-ครั้งที่-4
แจ้งเปิดใช้งานการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน
รางวัล-ITA
การใช้ Internet และ EMAIL
SDG RERU
ระดับปริญญาโท - เอก (1400 x 700 px)
2567-05-01-รับสมัคร-รอบรับตรง-ครั้งที่-4
แจ้งเปิดใช้งานการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน
รางวัล-ITA
การใช้ Internet และ EMAIL
25660404-06-002
25660711-01-003
NoGiftPolicy2023
previous arrow
next arrow

ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญ

ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

บริการข้อมูล

แผนงานและนโยบาย-มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด-600

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นโยบายการให้บริการข้อมูล

web accessibility evalution tool A-Checker W3C-validator-Checker

ipv6 ready