กิจกรรมส่งเสริม-สนับสนุนความแตกต่างหลากหลายสู่ความเสมอภาค-ในโครงการสตรีอีสานโสเหร่
แจ้งเปิดใช้งานการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน
รางวัล-ITA
การใช้ Internet และ EMAIL
กิจกรรมส่งเสริม-สนับสนุนความแตกต่างหลากหลายสู่ความเสมอภาค-ในโครงการสตรีอีสานโสเหร่
muanjoy-flas-fair
conference-2024
แจ้งเปิดใช้งานการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน
รางวัล-ITA
การใช้ Internet และ EMAIL
25660404-06-002
NoGiftPolicy2023
previous arrow
next arrow

ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญ

ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

บริการข้อมูล

แผนงานและนโยบาย-มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด-600

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นโยบายการให้บริการข้อมูล

web accessibility evalution tool A-Checker W3C-validator-Checker

ipv6 ready