รับตรงรอบที่ 3
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประกาศรับสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบ2
รางวัล-ITA
การใช้ Internet และ EMAIL
SDG RERU
รับตรงรอบที่-3
รับสมัคร-ป-โท
รางวัล-ITA
การรับสมัครนักศึกษา2567
การใช้ Internet และ EMAIL
25660404-06-002
25660711-01-003
NoGiftPolicy2023
previous arrow
next arrow

ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญ

ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

บริการข้อมูล

แผนงานและนโยบาย-มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด-600

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นโยบายการให้บริการข้อมูล

web accessibility evalution tool A-Checker W3C-validator-Checker

ipv6 ready