สายตรงอธิการบดี

ระบุชื่อ - สกุล ของท่าน
จะจำเป็นกรณีทางผู้ดำเนินการต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และส่งผลการดำเนินการข้อร้องเรียนของท่าน
ระบุหัวข้อโดยสังเขป
ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการส่งถึงท่านอธิการบดี
ส่งข้อความ
Skip to content