คณะครุศาสตร์


รายการหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (คณะครุศาสตร์)

 1. สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
 3. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 4. สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 5. สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 9. สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
 10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
 11. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 12. สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 13. สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 14. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
 15. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 16. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
 17. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
 18. สาขารวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 19. สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 20. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 6,600 บาท ค่าบำรุงการศึกษา 6,500 บาท รวมค่าใช้จ่าย 13,100 บาท
รายละเอียดดังนี้

ค่าบำรุงการศึกษา6,500  บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ     2,000  บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่            1,000  บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา                             250  บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม                             300  บาท
ค่าบัตรนักศึกษา                             100  บาท
ค่าประกันของเสียหาย                     300  บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่             1,150  บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย                 1,500  บาท
รวม13,100  บาท

Views : 1,200
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto