รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ มาขอใช้สถานที่มีบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันนี้ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ มาขอใช้สถานที่มีบริการฉีดวัคเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข็มแรก Sinovac เข็มสองที่จะได้รับนัดเป็น Pfizer เพียง 500 คนเท่านั้น คนที่ 501 ขึ้นไปจะเป็น Sinovac เข็มสอง Astrazeneca ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา